Вівторок, 20.03.2018, 01:02
Вітаю Вас Гість | RSSЛозичанська ЗОШ
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Відправити SMS

Каталог статей

Головна » Статті » Навчання

Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2015-2016 навчальний рік

Звіт директора школи

перед педагогічним колективом та громадськістю за

2015-2016 навчальний рік

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2015-2016 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

У 2015-2016 навчальному році працювало 19 педагогічних працівників, бібліотекар та 7 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 53 учні у 9 класах, середня наповнюваність класів становить 5 учнів.

 

Кадрове забезпечення

  У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 95%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 19 чоловік, з них 4 сумісники; обслуговуючого персоналу – 7 чоловік.

Атестація педагогічних працівників 2015-2016 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

 Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

 

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

На початок 2016/2017 навчального року вакантними залишаються місця вчителя зарубіжної  літератури.

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетентностей учнів.

Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

 

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

 

2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

 

3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

 

4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

 

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

 

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

 Згідно з річним планом школи на 2015/2016 навчальний рік, на виконання наказу по школі від  05.09.2015 № 52 «Про організацію  методичної роботи з педагогічними кадрами»,  у відповідності до методичного забезпечення школи педагогічний колектив у 2015/2016 навчальному році продовжує працювати над науково-методичною темою «Вдосконалення  професійної компетентності та саморозвитку вчителя». Діють шкільні предметні методичні об'єднання: вчителів початкових класів (керівник Ляшенко О.Г.), методичне об'єднання класних керівників (керівник Ланова Т.М., школа молодого вчителя (вчитель наставник Коробенюк В.І.) динамічна група вчителів образотворчого, музичного мистецтва, фізичної культури, трудового навчання, основ здоров'я (керівник Яржемський О.І.)  Робота шкільних методичних об'єднань та творчої групи була спланована і велася згідно графіка. Щомісяця складався план методичної роботи школи.

           Протягом навчального року відбулися засідання педагогічної ради .

         Згідно плану проводяться  шкільні методичні об'єднання. Члени МО працюють над проблемою «Вдосконалення уроку як основної  форми навчально-виховного процесу і розвитку творчих здібностей молодших школярів». Членами МО були підготовлені доповіді «Моніторинг навчальних досягнень учнів як шлях до підвищення педагогічної майстерності вчителів», «Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках у початкових класах» (доповідач Коробенюк В.І..), «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Інтерактивні методи у структурі уроку з превентивного навчання», застосування ІКТ як засіб формування ключових компетентностей», «Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп’ютерних технологій» (доповідач Либіга Н.В.).

Вчитель початкових класів Ребекевша Т.М.провела виховний захід  «Прощавай, Букварику!». Вчитель Ляшенко О.Г. підготувала випускний вечір для учнів 4 класу.

         Розроблена і спланована робота професійної майстерності. З молодим спеціалістом Дячук Я.С.,  були проведені практичні заняття по складанню плану-конспекту уроку, проведені співбесіди по ознайомленню до вимог сучасного уроку, проведено анкетування після першого та другого року роботи.

          

Складено перспективний  план курсової підготовки та атестації вчителів на 5 років.

У 2015/2016 навчальному році всі вчителі, згідно графіка, пройшли атестацію педагогічних працівників, та своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації.

На методичних оперативках вчителі знайомляться з новинками методичної літератури, листами Міністерства освіти і науки України. Кожен вчитель звітував відповідно до методичної  теми на педагогічній раді. Спланована робота творчої групи вчителів.

Проведено бесіду для батьків та учнів «Безпека дитини у всесвітній мережі Інтернет», семінар-тренінг: «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі», організовані та проведені заходи для розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички на заняттях школи ІКТ-компетенції.

У січні 2016 року було оновлено сайт школи, на якому висвітлюються всі аспекти роботи навчального закладу, інформація для батьків та учнів.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі технології колективної та групової діяльності, проектні технології.

  У 2015-2016 навчальному році атестувалося 1 педпрацівник та бібліотекар, за результатами атестації вони підтвердили раніше встановлені кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.  На кінець навчального року у школі працює такий кадровий склад:

спеціаліст вищої категорії – 3 педпрацівники;

спеціаліст І категорії – 6 педпрацівників;

спеціаліст ІІ категорії – 4 педпрацівника;

спеціаліст – 6 педпрацівників.

Протягом року виконувався план курсової перепідготовки вчителів, що є формою підвищення кваліфікації. Курси  пройшли 2 вчителя, 2 продовжує навчання.

Управлінська діяльність

  Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Протягом 2015-2016 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання  української мови та літератури,зарубіжної літератури,біології перенесено на жовтень 2016 року вивчення стану фізики; проведено класно-узагальнюючий контроль у  4, 9 класах; наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

 

Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

 

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. З 1 вересня у 1 класі навчалося 4 учні. Закінчили навчання у 1 класі 4 учні. Учні 1 класу навчалися за програмою нового Держстандарту початкової освіти. Для них були створені всі необхідні умови : обладнано ігровий куточок, організовано психологічний супровід. Весь рік першокласники знаходилися під пильним наглядом з боку адміністрації, медичної сестри. Всього 2015-2016 навчальний рік школу закінчило 53 учні. Навчання в школі організовано за навчальним планом основної школи з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов.  У 2015-2016 навчальному році  8 класу будуть навчатися за новим Державним стандартом, який передбачає нові навчальні плани.

Навчальна діяльність педагогічного колективу у школі протягом 2015/2016 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2015/2016 навчальному році.

У результаті перевірки, проведеної адміністрацією з 25  по 27 травня 2016 року, було встановлено, що кількість запланованих  уроків за ІІ семестр  відповідає календарному плануванню, розрахованому на 19 робочих тижнів. Перевірка засвідчила відповідну кількість уроків розвитку мовлення з української мови, літератури, зарубіжної літератури.

Усі записи на сторінках класних журналів відповідають вимогам Інструкції з ведення класних журналів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Семестрове  та річне оцінювання відповідає вимогам, відведена спеціальна колонка для виставлення скоригованого балу після семестрових оцінок.

Всі навчальні програми за 2015/2016 навчальний рік виконано у повному обсязі за рахунок ущільнення (5,6,8 класах), безоплатних замін.

 

Виховна та позакласна робота

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, педагога-організатора школи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

   Виховна   робота у школі була спланована  на виконання  Законів України України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, державних, обласних  та районних програм, плану роботи школи на 2015 – 2016 навчальний  рік та методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році.

          Виховна проблема навчального закладу полягає у формуванні потреби      особистості у самореалізації і самовихованні учнів.

Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності.

         Для реалізації цих завдань в школі розроблені плани виховної роботи класних керівників та  план методичного об’єднання класних керівників. Класні колективи працюють  над вирішенням визначених власних виховних проблем.

          Адміністрація школи  приділяє увагу організації виховної роботи класних керівників. Реалізація завдань з виховної роботи протягом року розглядається на засіданнях  педагогічної ради, нарадах при директорові та методоб’єднанні класних керівників.

Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався щоденний  контроль за відвідуванням учнів. У ІІ семестрі 2015/2016 навчального року у школі  не було учнів, які  не приступили до навчання. Проте, залишаються випадки відсутності учнів за поясненнями батьків, яких можна було б уникнути. Адміністрацією школи  та класними керівниками  вжиті заходи  щодо зменшення кількості учнів, відсутніх за поясненнями батьків.

  Протягом ІІ семестру в школі  були проведені традиційні тематичні дні, тижні  та свята: День Соборності України, День Святого Валентина, День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів, Міжнародний день 8 березня,  День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф «Чорнобиль  - рана і біль», День Перемоги «Свято зі сльозами на очах», День дитячої та юнацької книги, День матері «Мамі вклонюся до землі», День довкілля, День Скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні, Міжнародний день захисту дітей, тиждень правових знань, тиждень безпеки життєдіяльності, День ЦЗ та тиждень безпеки дитини, Двотижневик «Увага! Діти на дорозі!», День здоров'я.

Здійснюється  контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою у навчальному закладі  немає, кількісний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився без змін.

Ведеться  постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. Організовано співпрацю з медичними працівниками (сімейним лікарем – проводяться профілактичні бесіди, лекції). Спеціалістами психологічної служби відділу освіти у  школі проводяться консультації з батьками та корекційна робота з учнями. Інформація правоосвітнього характеру та матеріалів про телефони довіри, органи та служби, які надають допомогу неповнолітнім розміщені в правовому куточку, який знаходиться у доступному для всіх учнів місті.

 Було організовано вшанування учасників революції гідності та Дня героїв Небесної Сотні в рамках якого проведено: загальношкільну лінійку «Україна – єдина і неділима держава. Революція гідності», тематичні виставки «Україна моя Батьківщина», години спілкування та бесіди з учнями «Шлях мого народу до свободи. Герої небесної Сотні», «Ми нащадки козацького роду». У квітні  профілактична  бесіда щодо попередження терористичної загрози у місцях перебування учнів.  День цивільного захисту та тиждень безпеки дитини, в рамках якого проведено конкурс  фотогазет, листівок, плакатів на тему “Захист людини у надзвичайних ситуаціях”. Дискусія на тему «Чорнобильська катастрофа та її наслідки».  Відпрацювання дій учнів, постійного складу школи  відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС.

              У школі  проводилась активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин: проводилась лекційна робота з запрошенням медичних працівників.  Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип. Протягом навчального року сестрою медичною школи  контролювався стан здоров’я учнів.

  На засіданні Ради школи за  підсумками роботи органів учнівського самоврядування виявлено «Кращий клас року»: 7 клас.

 Переможці   нагороджені на святі Останнього дзвоника грамотою та грошовою винагородою .

Протягом навчального року проводилася екскурсійна робота,  організовано екскурсії:

                      - до музею АТО в м.Шепетівка,музей Афганців ;

                        -  до парку відпочинку (День захисту дітей) міста Шепетівка ;

                     -  до міста Рівне  на екскурсію до зоопарку .

У  навчальному закладі  приділялась належна увага екологічному вихованню, яке здійснювалось на всіх етапах навчання у школі.

У молодших школярів формувалися перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до  природи. Учні 5 – 9 класів накопичували знання про природні об’єкти, закономірності росту та функціонування біологічних систем, поглиблювали і розширювали знання про явища і закони природи, розкривали причини екологічної кризи й шляхи збереження природних комплексів. Старшокласники здійснювали моделювання простих кризових ситуацій, узагальнювали здобуті екологічні знання.

Протягом навчального року учні школи залучалися до природоохоронної діяльності. Була створена група швидкої допомоги тваринам і птахам у зимовий період. Діти  взяли участь у проведенні суботника по благоустрою території прилеглої до водойми ( квітень).

Екологічне виховання -  систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури, цьому сприяли участь учнів у проведенні екологічного тижня та розробці екологічних проектів під керівництвом вчителя біології Ісакової О.М. були проведені екологічні турніри, усний журнал «Екологічний вісник», проведено екологічне свято «Земля у твоїх долонях», здійснено заочну екскурсію по біосферних заповідниках України. Двічі на рік проведено екологічні суботники по прибиранню та озелененню території школи (жовтень, квітень). В рамках екологічного двомісячника «Зелена весна» проведено прибирання території школи, посадка квітів, дерев  та упорядкування клумб.

Важливу роль у вихованні громадянської позиції учнів відігравало учнівське самоврядування.  У школі  діє дитяча організація.Протягом семестру  було проведено 5 засідань. За ініціативою її членів були організовані проекти «Напиши лист-привітання воїну АТО», «Діти-янголи миру», день учнівського самоврядування, заходи з відзначення знаменних дат, акціі «Ветеран живе поруч», «Екологічний двомісячник», здійснювалось керівництво органами учнівського самоуправління в  школі, місячники «Здоров’я» та «Увага діти на дорозі».Представники ради міністрів   були  учасниками  засідань  районної ради старшокласників, де звітували про проведену роботу в школі.

Розвинутий в школі  волонтерський рух.  Учні брали  активну участь у акціях «Милосердя», «Серце до серця», «Не будь байдужим», «Допожи ветерану» (виготовляли сувеніри для дітей інвалідів, допомогали людям похилого віку та ветеранам війни та праці, дітям із зони АТО, дітям, які опинились без батьківського піклування,

 

 

Соціальний захист

 

Протягом начального року робота з дітьми соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для розвитку творчої особистості як громадянина України, формування майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського суспільства, виховання національної культури, утворення принципів загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є:

 • виховання свідомого ставленні до свого здоров'я,

 • формування засад здорового способу життя;

 • індивідуальний підхід до кожної дитини;гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;

 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості.

Створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. На кінець навчального року  навчалося 53 учні. З них:

 • дітей – інвалідів – - учні;

 • дітей напівсиріт – 2  учнів;

 • дітей багатодітних сімей – 6  учнів;

 • дітей, які позбавлені батьківського  піклування – - учні;

 • дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих умовах – - учнів;

 • дітей, що мають батьків - інвалідів – - учні;

 • дітей матерів – одиначок – 1 учень;

 • дітей з малозабезпечених сімей – 4 учні;

 • дітей, що знаходяться на «Д» обліку – 1 учень.

Класні керівники  та сестра медична постійно тримають на контролі стан здоров'я і самопочуття цих дітей. Вчитель  фізичної культури приділяє багато уваги їм під час проведення уроків, відповідно до  групи здоров'я з фізичної культури,  дає навантаження згідно нормам і рекомендаціям лікарів. Створена медико – педагогічна комісія, яка контролює фізичне виховання учнів. З метою пропаганди здорового способу життя проведено акцію «Я обираю здоровий спосіб життя», фестиваль «Молодь обирає здоров'я» та в кінці року День здоров’я.

На кінець року  безкоштовним харчуванням було охоплено 29 учнів:  

 • початкова школа – 27 учні,

 • основна школа – 2 учні.                  

Щоденно вівся облік відвідування учнями школи. Аналізувалися причини пропусків учнями занять та вживалися заходи. З учнями даних категорій проводилася змістовна виховна робота. Цим  дітям приділялося багато уваги. Усі діти були охоплені гуртковою роботою,  залучалися до участі у різних класних та загальношкільних виховних заходах. Вони брали участь у районних конкурсах на різну тематику, а також в районних спортивних змаганнях, в шкільних, районних олімпіадах .

Протягом року певна робота велась адміністрацією школи, класними керівниками, вчителями- предметниками з батьками, діти яких відносяться до соціально незахищених категорій (роз’яснювальна робота, індивідуальні бесіди з батьками, лекторіях, при відвідуванні сімей вдома).

Документація  соціального обліку пільгового контингенту, щодо її ведення,  відповідає вимогам. Протягом року (вересень, січень) було поновлено «Соціальний паспорт» пільгового контингенту та оформлено акти обстеження житлових умов дітей.

  Під час літніх канікул для дітей пільгового контингенту  планується відпочинок в  оздоровчих таборах та санаторіях за рахунок батьківських коштів.

Роботу з соціально незахищеними категоріями дітей проведено згідно з планом роботи на достатньому рівні.

 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі,  сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Протягом ІІ семестру було проведено додаткові лекції з питань електробезпеки ,  дотримання вимог пожежної та технічної безпеки, цивільного захисту,  правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму:

 • «Вогонь друг – вогонь ворог»;

 • «У країні дорожніх знаків»;

 • «Природні надзвичайні ситуації»;

 • «Рятувальні прийоми та засоби в екстремальних ситуаціях»;

 • «Автомобіль, дорога, пішохід».

 Окрім цього на передодні весняних та літніх канікул  - дні безпеки дитини: комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму, пам’ятки  на канікули та виконання правил безпечної поведінки під час відпочинку. У квітні за окремим планом роботи проведено тиждень  з безпеки життєдіяльності школярів та день ЦЗ, у травні  тиждень «Увага ! Діти на дорозі!».

Адміністрацією  школи створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання  щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорові, МО класних керівників.

Одним із основних напрямків в роботі школи є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, вчителів початкових класів  та чергового класу по школі, проводяться виховні години в класах, установлена єдина тематика бесід із попередження дитячого травматизму, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», які сприяють формуванню здорової нації. В класних журналах відведені сторінки для бесід, в щоденниках учнів в наявності  пам’ятки з безпеки життєдіяльності.

Протягом семестру не зафіксовано випадків травмування дітей у побуті та під час навчально – виховного процесу.

 

Співпраця з батьками

 

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, комісійно складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

У школі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, на засіданнях якої розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

 

Протягом навчального року організовується всеобуч  для батьків із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії ксенофобським  проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.                        

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Влітку цього року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2016-2017 навчального року.

Проведено поточний ремонт кабінетів школи, у 3 кабінетах початкових класів  на замінено лампи на енергозберігаючі. Замінено рукомийники в їдальні школи, проведено частковий ремонт водопроводу,пофарбовано 30 віконних рам.

Проведено косметичний ремонт у коридорах школи (пофарбовано підлогу).   

За рахунок спонсорських коштів було  придбано посуд для шкільного харчоблоку.

Для проведення ремонтних робіт за рахунок добровільних батьківських внесків було придбано необхідні будівельні матеріали: фарбу, цемент, шпаклівку.

Всього на утримання та ремонт школи за 2015/2016 навчальний рік було витрачено батьківських коштів 5300 грн., спонсорських коштів-  1450грн., державних-700грн.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Категорія: Навчання | Додав: natal0839 (07.06.2016)
Переглядів: 976 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ПогодаПошук
Наші координати

30431 Хмельницька обл.
Шепетівський р-н
с. Лозичне
вул. Вишнева, 2
Тел. 3-11-85
E-mail: lozychne@ukr.net


Лозичанська ЗОШ © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz